Contractul cu Transmixt privind serviciul de transport public va fi prelungit. Care sunt motivele

Holistic

Municipalitatea prelungește contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Bistriţa cu șase luni de zile, începând cu data 29.05.2018 și până la 28.11.2018.

În expunerea de motive se arată:

”În urma licitaţiei organizate pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public, s-a încheiat contractul de delegare nr. 3/D din 29.05.2009 cu SC Transmixt SA Bistriţa pentru o perioadă de 6 ani, începând cu 29.05.2009. Art. 2, alin 2.3 al contractului prevede posibilitatea prelungirii contractului, la expirarea duratei lui, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin acordul de voinţă al părţilor, care vor încheia în acest sens un act adiţional la contract.

Motivat de unele considerente privind conținutul documentației de atribuire și modificări legislative apărute în domeniul serviciului de transport public local, contractul a fost prelungit cu 1 an, prin actul adițional nr. 1/2015 în baza Hotărârii nr. 65/30.04.2015 a Consiliului Local Bistrița, și cu încă 2 ani în baza Hotărârii nr. 43/31.03.2016 a CL.

Prima prelungire a fost determinată de necesitatea finalizării Planului de mobilitate urbană și a studiului privind Linia verde de transport Viişoara-Unirea, proiecte în curs de elaborare la acea data și care vizează structura rețelei de transport public în Bistrița. La data prelungirii contractului (mai 2015), era în curs de elaborare, la nivel naţional, sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, un model de contract de servicii publice, care să corespundă normelor UE, BERD, JASPERS, vizând strategia de finanţare a transporturilor publice din România, în perioada 2014-2020, model care a fost finalizat ulterior și publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Prelungirea din anul 2016 a fost determinată de multiplele modificări legislative apărute în domeniu, coroborate cu informațiile contradictorii comunicate de autoritățile de reglementare:

• în anul 2016
– documentația de atribuire pregătită la acea dată, a fost elaborată în baza legislației naționale care reglementa atribuirea contractului de a gestiunii transportului public local, respectiv Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
– pentru lansarea procedurii competitive de atribuire a contractului de delegare de gestiune, Primăria municipiului Bistrița a cerut, prin scrisoarea nr. 16940/19.02.2016, adresată Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), lămuriri cu privire la publicitatea aferentă desfășurării acestei proceduri, dat fiind faptul că există inadvertențe între legislația națională și cea europeană cu privire la acest aspect. ANRSC ne-a răspuns prin scrisoarea nr. 404407/29.02.2016 că se aplică legislația europeană care prevede publicarea anunțului de intenție cu cel puțin 1 an înainte de lansarea invitației de participare la licitație. Răspunsul primit contravine răspunsului transmis de aceeași autoritate prin scrisoarea nr. 6516/23.01.2015, în urma adresei noastre nr. 4677/19.01.2015, prin care ne-au comunicat că nu este obligatorie publicarea în Jurnalul Oficial al Comunității Europene și că se aplică legislația națională care prevede că termenul de depunere a ofertelor este de minimum 30 de zile și maximum 60 de zile de la data publicării anunțului;
– în urma primirii răspunsului din data de 29.02.2016, am procedat la publicarea anunțului de intenție în Jurnalul Oficial al Comunității Europene conform ultimelor precizări ale ANRSC și în conformitate cu legislația europeană.

• în anul 2017
– după trecerea perioadei de 1 an de la data publicării anunțului de intenție în Jurnalul Oficial al Comunității Europene, am solicitat din nou, instituțiilor de reglementare, respectiv, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), prin scrisoarea nr. 24803/24.03.2017, precizări cu privire la atribuirea contractului de servicii publice pentru transportul public de persoane; Solicitarea a fost determinată de apariția legilor achizițiilor publice nr. 98/2016, 99/2016 și 100/2016.
– prin răspunsul nr. 503500/11.04.2017, înregistrat la Primăria municipiului Bistrița cu nr. 31209/13.04.2017 Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) ne precizează că ”în cazul atribuirii contractului de servicii publice prin procedură competitivă de achiziție a serviciului de transport public local, Municipiul Bistrița trebuie să organizeze procedura de licitație în conformitate cu Ordinul ANRSC nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local”
– la data de 30 mai 2017, Președintele ANRSC emite Ordinul 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, care abrogă Ordinul ANRSC nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local și reglementează că procedura competitivă de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători cu autobuze troleibuze și/sau tramvaie se stabilește de către autoritățile publice locale competente, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, ale Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

În baza ultimelor modificări legislative apărute, am procedat al reelaborarea documentației de atribuire conform noilor reglementări, documentație care a fost publicată pentru informare publică și supusă unei dezbateri publice. În urma acestor acțiuni, documentația a fost aprobată prin Hotărârea nr. 175/20.12.2017 a Consiliului Local și modificată, în urma unei notificări formulate de operatorul de transport SC Transmixt SA Bistrița, modificare aprobată prin Hotărârea nr. 37/22.02.2018 a Consiliului Local.

La această dată, documentația aferentă desfășurării procedurii competitive de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public în Bistrița este transmisă spre analiză Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), urmând a fi publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Întrucât valabilitatea contractului expiră la data de 28.05.2018, ținând seama de calendarul desfășurării proceduri de licitație, pentru a nu produce perturbări în desfăşurarea acestui serviciu, perturbări cu efecte neplăcute atât asupra utilizatorilor acestui serviciu cât şi asupra traficului din municipiu, se impune prelungirea contractului de delegare încheiat cu operatorul de transport cu cel puțin 3 luni de zile.

Invocăm în acest sens şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului care la art.5, alin (5) prevede: „Autoritatea competentă poate lua măsuri de urgenţă în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări. Măsurile de urgenţă respective iau forma unei atribuiri directe sau a unui acord formal de prelungire a unui Contract de servicii publice, sau a unei cerinţe de respectare a anumitor obligaţii de serviciu public.”
Regulamentul menţionat este în vigoare din data de 3 decembrie 2009 şi „este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre” conform precizărilor de la art. 12 al acestui Regulament. Obligativitatea aplicării cu prioritate a regulamentelor comunitare este prevăzută în Constituţia României care la art. 148, alin. (2) precizează: „Ca urmare a aderării, prevederile trataelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea actului de aderare”.

Eugen Gheorghe

A absolvit Facultatea de Litere, Secția Română-Engleză, a Universității București. A debutat în presă în 1996 la publicația Steaua Sport Magazin. A lucrat, de-a lungul timpului, la ziarul ProSport, postul de radio Europa FM, agenția de presă Mediafax, dar și la clubul de fotbal Gloria Bistrița, unde a fost purtător de cuvânt. Din 2011 scrie la Timp Online.
Eugen Gheorghe

Google Ads-sub articol

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Toate comentariile vor fi moderate (aprobate manual).

Vă rugăm să respectați următoarele reguli:

  • 1. Să vă referiți doar la articolul la care postați comentariul.
  • 2. Folosiți un limbaj civilizat, fără injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
  • 3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, dacă acestea nu au legatură cu textul.
  • 4. Autorul articolului poate fi criticat pentru eventuale greșeli, incoerență, lipsă de documentare etc.
  • 5. Numele folosit să nu fie nume de personalități ale vieții publice sau parodieri ale acestora.
Nerespectarea regulilor menționate mai sus va duce la ștergerea comentariilor, fără avertisment și fără explicații.