Proiectele aprobate de Consiliul Județean în 15 iulie

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a aprobat în ședința extraordinară din 15 iulie următoarele proiecte propuse de executiv: 1. Proiect de hotărâre privind a treia rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022 2. Proiect de hotărâre privind implementarea în anul 2019 a ”Programului pentru școli al […]

Proiectele adoptate de CJ în 30 mai

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a aprobat în ședința ordinară din 30 mai următoarele proiecte propuse de executiv: Proiect de hotărâre privind a doua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea […]

CJ lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambusabilă de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2019, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Proiectele aprobate de CJ în 24 aprilie

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a aprobat în ședința ordinară din 24 aprilie următoarele proiecte propuse de executiv: Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul I al anului 2019 Proiect de hotărâre privind numirea comisiilor de evaluare a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Bistrița-Năsăud în anul 2019 […]

Sesiune de depunere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Tema prioritară, Târgul Mare

Sesiunea de depunere a proiectelor în vederea solicitării de finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2019 va avea loc în perioada 24 aprilie – 13 mai. Solicitanţii de finanțare pot fi persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute […]

Proiectele aprobate de CJ în 27 martie

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a aprobat în ședința ordinară din 27 martie următoarele proiecte propuse de executiv:  Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatului de reprezentare atribuit reprezentanților Județului Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița; Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă […]

Contracte de 20 mil. euro pentru 5 proiecte, printre care UPU-SMURD și Linia Verde, semnate la Bistrița de ministrul Suciu

Vicepremierul Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a semnat la Bistrița contracte de finanțare cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR), în valoare de 92 milioane lei (20 milioane euro), pentru cinci obiective de investiții ale Consiliului Județean, Primăriei Bistrița respectiv Primăriei Beclean. Contracte de finanțare pentru Consiliul Județean Bistrița-Năsăud: 1. Reabilitarea, […]

Proiectele aprobate de CJ în 15 martie

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a aprobat în ședința de îndată din 15 martie următoarele proiecte propuse de executiv:  Proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul local al orașului Beclean, de trecere a unor imobile-terenuri, situate în intravilanul orașului Beclean, din domeniul public al orașului Beclean în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud Proiect de […]

Proiectele aprobate de CJ în 28 februarie

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a aprobat în ședința ordinară din 28 februarie următoarele proiecte propuse de executiv:  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării parțiale în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar […]