PER Bistrița, proiect de reducere a impozitului pe clădiri. Mârza și Archiudean: Rezultat benefic!

Merigo

Consilierii municipali PER Teodor Mârza și Mircea Archiudean au inițiat în Consiliul Local Bistrița un proiect de hotărâre privind reducerea impozitului pe clădirile noi cu performanță energetică ridicată și pentru clădirile existente a căror performanță energetică a fost îmbunătățită.

Ce prevede proiectul

1. Se aprobă reducerea de la plata impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice sau juridice deţinătoare de apartamente în imobile sau imobile la care lucrările de reabilitare termică s-au realizat cu respectarea OUG 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, precum și a Legii 372/2005 privind performanța energetică clădirilor, și Ordinului 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor şi turismului nr. 157/2007.

Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a) Reducere de 100%, pe o perioada de 10 ani, pentru imobilele a căror performanță energetică fost crescută la Clasa A.

b) Reducere de 75%, pe o perioadă de 10 ani, pentru imobilele a căror performanță energetică fost crescută la clasa B.

c) Reducere de 50%, pe o perioadă de 10 ani, pentru imobilele a căror performanță energetică fost crescută la clasa C.

2. Se aprobă reducerea de la plata impozitului pe clădiri nou construite pentru persoanele fizice sau juridice cu respectarea Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, și Ordinului 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor şi turismului nr. 157/2007.

Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

d) Reducere de 100%, pe o perioadă de 10 ani, pentru imobilele nou construite și încadrate în clasa A de performanță energetică.

e) Reducere de 75%, pe o perioada de 10 ani, pentru imobilele nou construite și încadrate în clasa B de performanță energetică.

Dosarul pentru reducerea de impozit pentru construcții existente și reabilitate, precum și a construcțiilor noi trebuie să conţină:
1. cererea contribuabilului (anexa II); 2. documente care să ateste proprietatea imobilului în cauză (contract de vânzare-cumpărare, autorizaţie de construire, extras de Carte Funciară etc. din care să rezulte proprietatea şi destinaţia de locuinţă a acestuia.
3. copie după autorizaţia de construire;
4. copie dupa certificatul energetic inițial (în cazul construcțiilor reabilitate);
5. procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea lucrărilor de construcții autorizate;
6. copie după certificatul energetic emis după finalizarea lucrărilor;

Reducerea de impozit se acordă pentru proprietarii de imobile care au realizat din fonduri private aceste îmbunătăţiri (izolarea termică a pereţilor exteriori; înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, înlocuirea tâmplăriei aferente casei scării blocurilor de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic; termo – hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului de la ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei; izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care, la parterul blocului există apartamente; lucrări de refacere a finisajelor anvelopei; înlocuirea centralei termice cu una mai performantă din punct de vedere energetic, etc.).

Lucrările de reabilitare termică la clădiri trebuie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică inițial și prevăzute în documentația de proiectare, care poate fi realizată, după caz, în baza unui raport de audit energetic;

Din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că s-au realizat lucrările autorizate prin autorizatia de construire;

Pe durata derulării reducerii, beneficiarul acesteia se obligă să achite la scadenţă toate obligaţiile faţă de bugetul local, pentru care nu beneficiază de scutire;

Proprietarul imobilului trebuie să achite integral la zi toate obligaţiile faţă de bugetul local, calculate până la data depunerii cererii de reducere.

Reducerea se aplică cu începere din data de 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor, pe baza unui dosar depus la Primarie, conform legislaţiei în vigoare .

Reducerea de impozit se acordă pentru proprietarii de imobile care au realizat din fonduri private aceste investiții.

Expunerea de motive

În vederea creșterii eficienței energetice a clădirilor, pentru mobilizarea investițiilor în renovarea clădirilor rezidențiale și comerciale, atât publice cât și private existente, sunt necesare strategii pe termen mediu și lung, atât la nivel central, cât și la nivel local. Prezentul proiect de hotărâre de Consiliu Local vizează, în principal, creșterea performanței energetice a clădirilor, care va avea ca efect direct micșorarea consumului de energie efectuat în scopul încălzirii (și răcirii, după caz) a imobilelor din Municipiul Bistrița. Pe termen lung urmărim, prin prezenta, creșterea confortului cetățenilor bistrițeni, și scăderea cheltuielilor necesare asigurării acestui confort. De asemenea, prin această măsură de acordare a reducerilor la plata impozitului pe clădiri, de către persoanele fizice sau juridice, avem în vedere stimularea viitorilor proprietari, de a investi în construcții noi eficiente din punct de vedere al consumului de energie.

In context European, ne bazăm pe DIRECTIVA 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului European, din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, venită în urma concluziilor din 8-9 martie 2007, care au subliniat necesitatea de a spori eficiența energetică în cadrul Uniunii Europene, în vederea îndeplinirii obiectivului de reducere cu 20% a consumului de energie primară al Uniunii până în 2020 în raport cu previziunile pentru anul respectiv. Concluziile Consiliului European din 4 februarie 2011 au subliniat că trebuie realizat obiectivul de creștere a eficienței energetice cu 20% pentru 2020, care în prezent nu se încadrează în grafic, astfel cum s-a convenit în cadrul Consiliului European din iunie 2010. Previziunile din 2007 au indicat un consum de energie primară de 1842Mtep în 2020. O reducere de 20% este echivalentă cu 1474Mtep în 2020, și anume o reducere de 368Mtep în raport cu previziunile.

Uniunea Europeană se confruntă cu provocări fără precedent cauzate de dependența crescândă față de importurile de energie și de cantitatea redusă de resurse energetice, precum și de necesitatea de a limita schimbările climatice și de a depăși criza economică. Eficiența energetică reprezintă o moda¬litate importantă prin care pot fi abordate provocările în cauză. Aceasta îmbunătățește securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene prin reducerea consumului de energie primară și a importurilor de energie. Eficiența energetică contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-o manieră rentabilă și, prin urmare, la atenuarea schimbărilor climatice. Trecerea la o economie mai eficientă din punct de vedere energetic ar trebui, de asemenea, să accelereze difuzarea soluțiilor inovatoare în plan tehnologic și să îmbunătățească competitivitatea industriei în Uniunea Europeana, favorizând creșterea economică și crearea de locuri de muncă de înaltă calitate în mai multe sectoare care au legătură cu eficiența energetică.

În Planul de acțiuni pentru Energie durabilă în Municipiul Bistrița 2008-2020, în capitolul 5 – Acțiuni și Măsuri, pentru domeniul clădiri/echipamente/instalaţii au fost propuse un set de 33 de măsuri, care în urma estimărilor conduc la o economie de energie de 134.501,50 MWh/an, respectiv o reducere a emisiilor de 27.083,37 tCO2/an. Una dintre acestea este reabilitarea termică a 487 blocuri de locuinţe din municipiul Bistriţa construite înainte de anul 1990, adică 23000 apartamente prin Programul Naţional de Reabilitare termică.

În completarea Planului, această măsură a Consiliului Local Bistrița va avea ca efect creșterea calității lucrărilor executate în acest domeniu și a volumului de investiții private în această direcție, ceea ce din punct de vedere economic va avea ca beneficii directe atât venituri impozabile mai mari, dar și creșterea cererii de locuri de muncă în acest domeniu și în domeniile conexe. Volumul de lucrări de construcții autorizate va crește (în dauna celor neautorizate), ceea ce va avea ca rezultat benefic, pe lângă taxele de urbanism și de construire și un control mai bun al calității lucrărilor de construcții de acest fel, realizate în viitor în municipiul Bistrița.

Obiectivele Proiectului de Hotărâre de Consiliu Local sunt următoarele:

– reducerea consumului de combustibil convenţional utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire;
– reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu efect pozitiv asupra schimbărilor climatice şi asupra independenţei energetice a României;
– reducerea cheltuielilor cu încălzirea pe perioada de iarnă;
– reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă;
– ameliorarea aspectului urbanistic al Municipiului Bistrița.

Eugen Gheorghe

Eugen Gheorghe

A absolvit Facultatea de Litere, Secția Română-Engleză, a Universității București. A debutat în presă în 1996 la publicația Steaua Sport Magazin. A lucrat, de-a lungul timpului, la ziarul ProSport, postul de radio Europa FM, agenția de presă Mediafax, dar și la clubul de fotbal Gloria Bistrița, unde a fost purtător de cuvânt. Din 2011 scrie la Timp Online.
Eugen Gheorghe

Google Ads

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Toate comentariile vor fi moderate (aprobate manual).

Vă rugăm să respectați următoarele reguli:

  • 1. Să vă referiți doar la articolul la care postați comentariul.
  • 2. Folosiți un limbaj civilizat, fără injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
  • 3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, dacă acestea nu au legatură cu textul.
  • 4. Autorul articolului poate fi criticat pentru eventuale greșeli, incoerență, lipsă de documentare etc.
  • 5. Numele folosit să nu fie nume de personalități ale vieții publice sau parodieri ale acestora.
Nerespectarea regulilor menționate mai sus va duce la ștergerea comentariilor, fără avertisment și fără explicații.